Vyhladzovací tábor v Treblinke (SS-Sonderkommando Treblinka) - Nemecké tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Vyhladzovací tábor v Treblinke (SS-Sonderkommando Treblinka)

Treblinka, obec pri železničnej trati Siedlce – Małkina, sa počas nemeckej okupácie nachádzala v okrese Sokołów (Kreishauptmannschaft Sokolow) vo varšavskom dištrikte (Distrikt Warschau) Generálneho gouvernementu.

Od júna 1941 fungoval v Treblinke trestný pracovný tábor Treblinka I, v ktorom boli internovaní Poliaci a Židia. Organizačne stál na čele tábora veliteľ polície a SS vo varšavskom dištrikte. Tábor bol zlikvidovaný v júli 1944.

Od jari 1942 do jesene 1943 fungoval v Treblinke vyhladzovací tábor s názvom SS-Sonderkommando Treblinka (nazývaný tiež Treblinka II), jeden z troch táborov vytvorených v rámci akcie „Reinhardt“ (Aktion Reinhardt), ktorej cieľom bola likvidácia Židov v GG. Podliehal veliteľovi SS a polície v lubelskom dištrikte Odilovi Globocnikovi, ktorý viedol akciu „Reinhardt“. Tábor v Treblinke bol vytvorený ako stredisko likvidácie Židov z varšavského dištriktu – prvé transporty prišli 23. júla 1942 z varšavského geta. Do Treblinky prichádzali tiež transporty so Židmi z iných poľských miest a z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Československa, Francúzska, Grécka, Juhoslávie a ZSSR. Obete boli otrávené výfukovými plynmi z naftových motorov v štyroch plynových komorách. Telesné pozostatky boli zahrabané v masových hroboch, v tzv. jamách smrti. Na konci jesene 1942 sa začalo so spaľovaním telesných pozostatkov obetí – tých z aktuálnych transportov, ako aj tiel, ktoré už boli zahrabané v jamách smrti. Trvalo to do jesene 1943.

Veliteľmi tábora v Treblinke boli postupne: SS-Obersturmführer Irmfried Eberl, SS-Obersturmführer Franz Stangl a SS-Untersturmführer Kurt Franz. Personál tvorili esesáci a dozorcovia z exemplárneho tábora SS v obci Trawniki.

2. augusta 1943 došlo v tábore k vzbure väzňov, ktorej sa zúčastnilo okolo 200 osôb. Väčšina z nich zahynula počas prenasledovania. Vzbura urýchlila rozhodnutie o likvidácii tábora. Od septembra 1943 sa začala demontáž táborového zariadenia, pričom územie bolo poorané a vysiate. Ostatní väzni boli deportovaní do Sobibóru.

Vo vyhladzovacom tábore v Treblinke zahynulo od 750 do 900 tisíc Židov.

do góry