Koncentračný tábor Sztutowo (Konzentrationslager Stutthof) - Nemecké tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Koncentračný tábor Sztutowo (Konzentrationslager Stutthof)

Tábor sa nachádzal v provincii Reichsgau Danzig-Westpreussen, na území regiónu Żuławy Wiślane, v blízkosti Gdanskej zátoky.

Od 2. septembra 1939 do 30. septembra 1941 fungoval na tomto mieste tábor vojnových zajatcov Stutthof (Zivilgefangenenlager Stutthof), od 1. októbra 1941 do 7. januára 1942 špeciálny tábor Stutthof (Sonderlager Stutthof) a tábor výchovnej práce (Arbeitserziehungslager Stutthof).

Od 8. januára 1942 do 9. mája 1945 fungoval v Sztutowe samostatný koncentračný tábor (Konzentrationslager Stutthof), pričom v tomto čase prebiehala aj jeho dostavba. Väzni pracovali v podnikoch a továrňach. V tábore boli internovaní Poliaci – aktivisti konšpiračných organizácií, politickí, kultúrni aktivisti a inteligencia. Prichádzali sem tiež transporty z iných koncentračných táborov z administratívnej jednotky Bezirk Białystok a iných európskych krajín. Na prelome rokov 1943 a 1944 sa v tábore nachádzalo okolo 6 tisíc väzňov, medzi ktorými prevažovali Poliaci z Pomoranska. V máji 1944 bola do tábora deportovaná skupina väzňov z väzenia Pawiak. Po začiatku Varšavského povstania prichádzali do tábora transporty civilného obyvateľstva a povstalcov.

Od júna 1944 sa do tábora dostávali Židia z pracovných táborov v Litve, Lotyšsku a Estónsku. V tomto období sem deportovali aj maďarských Židov z táborov Płaszów a Auschwitz. V súvislosti s početnými transportmi Židov bolo v tábore internovaných 60 tisíc väzňov, časť z nich bola poslaná na prácu do tovární a podtáborov. V tomto čase sa vykonávali aj masové popravy v plynovej komore použitím cyklónu B. Od leta 1942 fungovalo v tábore krematórium, v ktorom boli spaľované pozostatky zabitých väzňov.

Veliteľmi koncentračného tábora boli postupne: SS-Sturmbannführer Max Pauly (do 31. augusta 1942) a SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe (1. septembra 1942 – 9. mája 1945).

Od 25. januára 1945 prebiehala evakuácia tábora. 23. apríla 1945 bolo v tábore ešte 4508 väzňov, ktorí boli po mori evakuovaní do Flensburgu. Červená armáda obsadila Stutthof 9. mája 1945.

Počas celého obdobia fungovania tábora prešlo cezeň okolo 110 tisíc väzňov. V tábore a jeho podtáboroch zahynulo okolo 65 tisíc väzňov rôznych národností.

do góry