Vyhladzovací tábor v Sobibóre (SS-Sonderkommando Sobibor) - Nemecké tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Vyhladzovací tábor v Sobibóre (SS-Sonderkommando Sobibor)

Sobibór sa počas okupácie nachádzal v okrese Chełm (Kreishauptmannschaft Cholm) v lubelskom dištrikte (Distrikt Lublin) Generálneho gouvernementu (Generalgouvernement), neďaleko železničnej trasy Chełm – Włodawa.

Vyhladzovací tábor fungoval ako SS-Sonderkommando Sobibor od začiatku mája 1942 do polovice októbra 1943. Bol to jeden z troch vyhladzovacích táboroch vytvorených pre potreby akcie „Reinhardt“ (Aktion Reinhardt) – likvidácie Židov v Generálnom gouvernemente. Na jeho čele stál veliteľ SS a polície v lubelskom dištrikte Odilo Globocnik, ktorý viedol akciu „Reinhardt“. Sobibór bol postavený ako tábor likvidácie Židov z lubelského dištriktu GG. Transporty so Židmi z regiónu Lubelszczyzna prichádzali od mája do októbra 1942. Od novembra 1942 do októbra 1943 prichádzali do Sobibóru transporty so Židmi z Belgicka, Francúzska a Holandska, a od septembra 1943 zo ZSSR. Obete boli otrávené výfukovými plynmi z naftových motorov v štyroch komorách. Telesné pozostatky boli zahrabané v masových hroboch, v tzv. jamách smrti. Od konca roku 1942 sa začalo so spaľovaním telesných pozostatkov obetí – tých z aktuálnych transportov, ako aj tiel, ktoré už boli zahrabané v jamách smrti. Spaľovanie trvalo až do jesene 1943.

Veliteľmi tábora v Sobibóre boli postupne: SS-Hauptsturmführer Franz Stangl a SS-Hauptsturmführer Franz Reichleitner. Personál tvorili esesáci a dozorcovia z exemplárneho tábora SS v obci Trawniki.

Podľa nariadenia Heinricha Himmlera z 5. júla 1943 mal byť vyhladzovací tábor pretvorený na koncentračný tábor (Konzentrationslager Sobibor), v ktorom by väzni pracovali v opravárenských dielňach munície a zbraní. 14. októbra 1943 došlo v Sobibóre k vzbure väzňov, ktorej sa zúčastnilo celkovo okolo 300 osôb. Mnohí z nich zahynuli počas prenasledovania. Vzbura urýchlila rozhodnutie o likvidácii tábora. Na demontáž táborového zariadenia a zahladenie stôp boli poslaní väzni zo zlikvidovaného vyhladzovacieho tábora v Treblinke.

V Sobibóre zahynulo okolo 250 tisíc Židov.

do góry