Koncentračný tábor Płaszów (KL Plaszow) - Nemecké tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Koncentračný tábor Płaszów (KL Plaszow)

Nachádzal sa v obvode Podgórze mestského okresu Krakov (Stadthauptmannschaft Krakau) Generálneho gouvernementu (Generalgouvernement).

Od decembra 1942 do januára 1944 pracovný tábor (Zwangsarbeitslager Plaszow bei Krakau des SS und Polizeiführers im Distrikt Krakau). Ako samostatný koncentračný tábor (Konzentrationslager in Plaszow bei Krakau) fungoval od 11. januára 1944 do 15. januára 1945. Židovskí väzni pracovali v kameňolomoch a továrňach, ako aj v zbrojárskom priemysle. Táboru v Płaszówe bolo priradených päť podtáborov: tri z nich sa nachádzali v Krakove, a ostatné dva v Mielci a Wieliczke. Od júla 1944 bolo v tábore zastrelených okolo 8 tisíc židovských väzňov.

Veliteľmi koncentračného tábora boli postupne: SS-Hauptsturmführer Amon Göth (do jesene 1944) a SS-Oberscharführer Kurt Schupke.

Likvidácia tábora sa začala na jeseň 1944. Väzni boli deportovaní do iných koncentračných táborov. Posledný transport odišiel 15. januára 1945 do KL Auschwitz.

V rokoch 1942 – 1945 prešlo cez tábor Płaszów od 50 do 150 tisíc väzňov (vrátane pracovného tábora), pričom počet obetí dosiahol od 8 do 12 tisíc osôb, z ktorých rozhodnú väčšinu tvorili Židia.

do góry