V mene historickej pravdy - MISIA PORTÁLU -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

V mene historickej pravdy

Minulosť je časťou súčasnosti. A vôbec nemusíme žiť minulosťou, ani sa o  ňu výraznejšie zaujímať, ale ozveny uplynulých udalostí aj tak znovu a znovu zaznievajú v dnešných časoch. Minulosť sa teda stáva predmetom politických vyhlásení, dostáva sa do novín, námetov filmov a verejnej diskusie. Týmto spôsobom sa minulosť premieňa na súčasnosť a stáva sa súčasťou nášho života.

Jedným z najčastejších príkladov znetvorenia pravdy o minulosti – teda historickej pravdy – ktorý sa pravidelne opakuje, je pojem „poľských táborov smrti alebo poľských vyhladzovacích táborov“. Z uvedenej formulácie vyplýva, že tvorcami a organizátormi týchto táborov boli Poliaci.

Jedným z najčastejších príkladov znetvorenia pravdy o minulosti – teda historickej pravdy – ktorý sa pravidelne opakuje, je pojem „poľských táborov smrti alebo poľských vyhladzovacích táborov“. Z uvedenej formulácie vyplýva, že tvorcami a organizátormi týchto táborov boli Poliaci.

Preto neprekvapuje, že v Poľsku, teda v krajine, ktorej sa druhá svetová vojna dotkla naozaj bolestivo, vyvoláva táto formulácia intenzívnu nesúhlasnú reakciu. Tieto tábory predsa vznikli v čase, keď Poľsko okupovali Nemci. Oni ich zakladali a spravovali, a práve oni zodpovedajú za smrť a utrpenie miliónov ľudí, ktorí sa dostali do táborov.

V Poľsku, ktoré okupovali Nemci, nejestvovali a ani nemohli jestvovať „poľské vyhladzovacie tábory smrti či poľské koncentračné tábory“. Vytvoril ich nemecký okupant na uskutočnenie svojej zločineckej politiky, ktorá spočívala v likvidácii alebo zbavení slobody ľudí rôznych národností – Židov, Poliakov a iných etnických či náboženských skupín.

mapa obozów

To, že historicky nesprávny – a pre Poliakov tiež urážajúci – pojem „poľských táborov smrti alebo poľských vyhladzovacích táborov“ sa neustále objavuje v rôznych vyhláseniach a publikáciách, nemôže byť ľahostajné Ústavu pamäti národa, ktorý je povinný šíriť vedomosti o najnovšej histórii Poľska. V rámci tejto misie sme vytvorili internetový portál Nemecké tábory v Poľsku. Jeho odkaz je jasný a zhoduje sa s historickou pravdou: „poľské vyhladzovacie tábory, poľské tábory smrti či poľské koncentračné tábory“ nikdy neexistovali. Boli to nemecké tábory, keďže ich založili a spravovali Nemci, ktorí v Poľsku vládli krvavou rukou.

V Poľsku, ktoré okupovali Nemci, nejestvovali a ani nemohli jestvovať „poľské vyhladzovacie tábory smrti či poľské koncentračné tábory“. Vytvoril ich nemecký okupant, aby uskutočnil svoju zločineckú politiku spočívajúcu v zabíjaní alebo zbavovaní slobody ľudí rôznych národností – Židov, Poliakov a iných etnických a náboženských skupín.

Portál pozostáva z textov obohatených o grafický materiál. Prvý text predstavuje genézu koncentračných táborov, ktoré nevznikli na poľskom území, ale v nacistickej Tretej ríši v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Vytvorené vzorové štruktúry táborov potom Nemecko prenieslo na poľské územie, pričom ich len prispôsobili novým cieľom, ktorým mali tábory slúžiť. Dva ďalšie články približujú dramatickú situáciu Poliakov v čase nemeckej okupácie. Keď si ich čitateľ prečíta, okamžite si uvedomí, že v okupovanej krajine mohli byť za poľské označované rôzne reálie života v okupácii, napríklad odbojové hnutia, ale rozhodne nie tábory. 

... neexistovali „poľské vyhladzovacie tábory, poľské tábory smrti, ani poľské koncentračné tábory.“ Boli to nemecké tábory, keďže ich založili a spravovali Nemci, ktorí v Poľsku vládli krvavou rukou.

Text o nemeckých táboroch v Poľsku dokazuje, že Nemci vytvorili v okupovanej krajine táborové univerzum. Okrem vyhladzovacích táborov fungovali aj iné, menej známe kategórie táborov, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Posledné dva články opisujú vyhladzovanie židovského obyvateľstva – keďže jedným z miest likvidácie Židov boli nemecké vyhladzovacie tábory – a účasť Poliakov pri zachraňovaní Židov.

Veríme, že stránka, ktorú sme sprístupnili na výročie napadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom, splní očakávania čitateľov a prispeje k eliminácii pojmov „poľských táborov smrti či poľských vyhladzovacích táborov“, ktoré znehodnocujú historickú pravdu.

dr hab. Sławomir Kalbarczyk

do góry